PRIMENA VO ELEKTRO INDUSTRIJATA

 

 

 

 

Finalni delovi za elektro-industijata izraboteni vrz baza na hartinaks, staklolit, tekstofen, poliester, i drugi kompozitni materijali ( izolacioni klinovi za `lebovi kaj elektri~ni ma{ini od staklolit i drugi delovi). 

Lizga~ki prsteni za asinhroni motori.

 

Delovi za malku masleni prekida~i.