Open Job Positions

Contact us

career@laminati.com.mk

071 799 641

Инженер за контрола на квалитет

За оваа работна позиција обезбедна е обука во времетраење од 3 месеци. Обуката е интерактивна, со практична работа во областа.

Инженер за техничка продажба за Балкански пазар

За оваа работна позиција обезбедна е обука во времетраење од 3 месеци. Обуката е интерактивна, со практична работа во областа.

Инженер за оперативна припрема

Изработува и ја доставува во производните оддели оперативната документација неопходна за реализирање на производниот процес. Го следи производот лансиран во…

ПРОГРАМА ЗА ПЛАТЕНА ПРАКТИЧНА РАБОТА ЗА СТУДЕНТИ

Времетраење: 2 месеци (јули и август) Практичната работа е во просториите на Ламинати Ком, Прилеп и Еуропрофил, Алданци. За секоја…