• Примена на ЕРП систем чија имплементација траеше 2 години

   Во 2018 поставена беше цел за преминување во електронско работење во сите сектори од организацијата кое се спорведе преку развој на Enterprise Resource System и негово успешно имплементирање и целосно работење со крајот на 2020. Среќни сме за сите можности што ни ги нуди овој и систем сега овозможува електеноско превземање на податоци и новна обработка во реално време, со што ефикасноста и точноста се зголемени значително.

  • Успешна имплементација и сертификација на ISO9001:2015 и ISO9001:14001

   Извршена беше сертификациона проверка од страна на германската TUV Nord. Успешната имплементација предводена од менаџерот за управување и контрола на квалитет и спореведна од неговиот тим резултираше со сертификација на ISO9001:2015 и ISO9001:14001. Eфикасноста за работење по меѓународни признати стандарди беше признато како успешно и како последица на ERP импленетацијата.