ПРОИЗВОДИ

Плочи

Плочите се произведени во стандардни формати, или формати според вашите потреби.

Плочите се достапни во шест типови:
ДЕБЕЛИНА (mm)
ФОРМАТ (mm)
0.5-40
1200X2160
0.5-40
1200X1080
40-150
920X970