PROIZVODSTVO NA TEHNI^KI LAMINATI

 

 

Tehni~kite laminati se proizveduvaat kako plo~i, cevki i stapovi:

 

-    Na baza na fenolni smoli

 

-    I hartija HARTINAKS

-    I pamu~no platno TEKSTOFEN

 

 

-    Na baza na epoksidni smoli

 

-    I stakleno platno STAKLOLIT

 

 

Tehni~kite karakteristiki se vo soglasnost so standardot: DIN 7735.