ПРОИЗВОДИ

Цевки

Различни видови композитни цевки се произведуваат со стандардни димензии според наведените дијаметар и должина во табела, или димензии прилагодени според вашите потреби.
Изолационите цевки се достапни во пет типови:
Filament Winding
Карактеристики
Filamnt Winding е техника за производство на цевки и цилиндри. Овој процес вклучува импрегнирање и намотување на стаклен конец во смолен систем со дефиниран правец на намотување на ротирачки алат (јадро) со дефиниран внатрешен дијаметар. Кога ќе се добие посакуваниот надворешен дијаметар, цевката се става на печење во ротациона печка со котролирана температура каде се сцврстува, а потоа се извлекува од алатот. Поради својот состав, стаклен конец со дефиниран правец и епоксидна (полиестерска) смола, изолационите Filament Winding цевки имаат одлична цврстина, лесни се за машинска обработка и отпорни се на корозија, тие се одлични електро изолатори.
Состав
Стаклен конец и епоксидна или полиестерска смола
Боја
Зелена
Димензии
Внатрешен дијаметар (мм)
Должина (мм)
5-400
4000
400-2000
1200
Производ
Стандард
Ознака по стандард
Pdf.
Стаклолит Класа B
Стаклолит Класа F
Стаклолит Класа H