ПРОИЗВОДИ

Плочи

Плочите се произведени во стандардни формати, или формати според вашите потреби.
Плочите се достапни во шест типови:
Стаклен Мат Полиестер
Карактеристики
Стаклен мат полиестер или GPO-3 плочи како композитни материјали составени од стаклен мат и полиестерска смола. GPO-3 плочите се карактеризираат со умерени механички својства, како исо високи температурни и електрични својства.
Состав
Полиестерска смола и стаклен мат
Боја
црвена, бела
Димензии
Дебелина (mm)
Формат (mm)
1000x2000
Производ
Стандард
Ознака по стандард
Pdf.
Стаклен Мат Полиестер бел
DIN 7735
IEC/EN 60893
NEMA LI 1
Hm 2471
UP GM 203
GPO3
Стаклен Мат Полиестер црвен
DIN 7735
IEC/EN 60893
NEMA LI 1
Hm 2471
UP GM 203
GPO3