ПРОИЗВОДИ

Плочи

Плочите се произведени во стандардни формати, или формати според вашите потреби.
Плочите се достапни во шест типови:
Хартинакс
Карактеристики
Хартинакс плочите се изработени од фенолна смола и хартија со кафеавкаста боја. Овие композитни плочи ce добиваат со импрегнација на хартија со фенолна смола, се користи метода пресовање со висок притисок и висока температура при што смолата се сврзува со хартијата и се добива цврста и компактна хартинакс плоча. Фенолната смола, која е отпорна на висока температура и хемикалии овозможува овие производи да се карактеризираат како одлични електро изолациони материјали кои наоѓаат широка примена во индустријата.  
Состав
Фенолна смола и хартија
Боја
кафеава
Димензии
Дебелина (mm)
Формат (mm)
0,5-40
1200x2160
0,5-40
1200x1080
40-150
920x970
Во зависност од вашите потреби нашиот стручен тим нуди хартинкас плочи во два типа, зависно од потребните механички и електрични својства.
Производ
Стандард
Ознака по стандард
Pdf.
Хартинакс
DIN 7735
IEC/EN 60893
NEMA LI 1
Hp 2061
PF CP 201
X,XP
Хартинакс
DIN 7735
IEC/EN 60893
NEMA LI 1
Hp 20 61.6
PF CP 203
XX