Контакт

Моша Пијаде бб.,

Поштенски факс 163

7500, Прилеп

+389 48 424 494

+389 48 401 150

+389 48 401 151

laminati@laminati.com.mk

petar.vasileski@laminati.com.mk

tomo.gjorgieski@laminati.com.mk

svetlana.vasileska@laminati.com.mk

ЛОКАЦИЈА

КОНТАКТ ФОРМА