ПРОИЗВОДИ

Пултрузија

Пултрузијата како технологија е автоматскиконтинуиран процес за производство на широк асортиман на најразлични композитни профили.
Опис

ЗА ПУЛТРУЗИЈА

Пултрузијата како технологија е автоматски континуиран процес за производство на широк асортиман на најразлични композитни профили. Производите се армирани со стаклен конец, стаклен мат или стаклена ткаенина и импрегнирани со смолни системи: полиестерски, епоксиден или винилестерски. Пултрудираните профили се со бела или зелена боја, а по ваше барање може да се произведат и во друга боја.

ПРЕДНОСТИ НА ПУЛТРУДИРАНИТЕ ПРОФИЛИ ВО ОДНОС НА КЛАСИЧНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ:

 • Стабилни попречни димнзии по целата должина на профилот
 • Висок модул на еластичност
 • Голема аксијална јачина
 • Голема специфична цврстина
 • Отпорност на корозија и на агресивни средства
 • Се изработува во: B, F и H термичка класа на изолација
 • Поседуваат минимална термичка експанзија

ПРИМЕНА:

 • Електро индустрија
 • Нафтена индустрија
 • Бродоградба
 • Транспорт
 • Мелничка индустрија
 • Тутункса индустрија
 • Спортски реквизити
 • Авијација
 • Градежна индустрија
 • Патна мрежа