ПРОИЗВОДИ

Плочи

Плочите се произведени во стандардни формати, или формати според вашите потреби.
Плочите се достапни во шест типови:
Водоотпорна букова шпер плоча
Карактеристики
Шпер плочата е ламинат составен од повеќе слоеви на буков фурнир импрегниран со фенолна смола и пресован под висок притисок. Цврстината на ламинатот е видно подобрена со пресовање на висока температура, со што го прави многу поцвтст и димензионално постабилен отколку еквивалентно парче од истиот вид на вистинско дрво.Се користи како конструктивен материјал со добри клизни особини, а голема стабилност на ниски температури и како електроизолационен материјал.
Состав
буков фурнир и фенолна смола
Боја
кафеава
Димензии
Дебелина (mm)
Формат (mm)
10-30
1200x2000 и 900x850
30-50
900x850
Производ
Стандард
Ознака по стандард
Pdf.