ПРОИЗВОДИ

Плочи

Плочите се произведени во стандардни формати, или формати според вашите потреби.
Плочите се достапни во шест типови:
Стаклолит
Карактеристики
Стаклолит плочите се композитни материјали изработени од епоксидна смола и стаклена ткаенина, со жолто-зелена или светло зелена боја. Композитните материјали кои што содржат епоксидни смоли наоѓаат широка примена особено во полето на електротехниката поради малата апсорпција на вода што е скоро нула и го прави овој материјал исклучителен електро изолатор и отпорен на висока температура. Покрај високите електро-изолациони својства овие плочи се карактеризиират со исклучителна механичка цврстина и димензионална стабилност.
Состав
епоксидна смола и стаклена ткаенина
Боја
жолто-зелена, светло-зелена
Димензии
Дебелина (mm)
Формат (mm)
0,5-40
1200x2160
0,5-40
1200x1080
40-150
920x970
Производ
Стандард
Ознака по стандард
Pdf.
СТАКЛОЛИТ класа B
DIN 7735
IEC/EN 60893
NEMA LI 1
HgW 2372.1
EP GC 202
FR 4
СТАКЛОЛИТ класа F
DIN 7735
IEC/EN 60893
NEMA LI 1
HgW 2372.4
EEP GC 203
G 11
СТАКЛОЛИТ класа F
DIN 7735
IEC/EN 60893
NEMA LI 1
HgW 2372.2
EP GC 204
FR 5